Consult: € 50,- voor anderhalf uur.AGB zorgverlenerscode: 90-048060

AGB praktijkcode: KB-13021593


Als je de afspraak niet kunt nakomen, wil ik je vragen dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch te melden.